Lek ASMAG® B6 – magnez z witaminą B6

ASMAG B6

ASMAG B6

ASMAG® B6
(Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum)
20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku
Postać farmaceutyczna: tabletki

Substancja czynna: magnezu wodoroasparaginian czterowodny (Magnesii hydroaspartas) oraz pirydoksyny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metyloceluloza

Wskazania do stosowania

Niedobór magnezu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na magnezu wodoroasparaginian czterowodny lub pirydoksyny chlorowodorek, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, metyloceluloza). Hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), antybiotykoterapia, biegunka, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia, myasthenia gravis.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań
tel. +48 61 852 63 53; fax: +48 61 852 96 55; e-mail: info@farmapol.pl