ADHD u dzieci

ZESPÓŁ ADHD
Ciekawe spostrzeżenia dotyczące stosowania magnezu w nadpobudliwości ruchowej z niedoborem uwagi (ADHD) przedstawili Kozielec i Starobrat w 1997 roku.

Stężenia magnezu badano we włosach, surowicy i erytrocytach u 116 dzieci w wieku 9-12 lat z rozpoznanym ADHD. U 95% z nich wykryto niedobór magnezu, który był następnie uzupełniany w diecie. Suplementacja magnezem istotnie zmniejszyła objawy choroby, w tym przypadku nadreaktywność ruchową.