Ciśnienie tęcznicze

MAGNEZ A CIŚNIENIE TĘTNICZE
Niedobór magnezu poprzez wpływ na jony wapnia powoduje zwiększenie aktywności skurczowej mięśni gładkich ściany naczyń (nadciśnienie). Dlatego wskazane jest przyjmowanie preparatów magnezowych przy problemach z nadciśnieniem. Uważa się, że magnez może odgrywać znaczącą rolę w modulacji ciśnienia krwi, ze względu na zdolność do obniżania oporu obwodowego.

W niezależnie przeprowadzonych badaniach klinicznych wykazano, że u 15% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym występuje niedobór magnezu. Przyczyną takiego stanu może być niedostateczna podaż minerałów z pokarmem lub z wodą pitną. Powiązanie pomiędzy niskim spożyciem minerałów (magnezu, wapnia i potasu) a występowaniem nadciśnienia tętniczego krwi potwierdzono w serii badań obserwacyjnych przeprowadzonych w USA.