Miażdżyca

MAGNEZ A MIAŻDŻYCA
Jony magnezu poprzez udział w syntezie ATP wpływają na obniżenie poziomu całkowitego cholesterolu, jak i jego frakcji miażdżycotwórczej LDL oraz TG (trójglicerydy) przeciwdziałając rozwojowi miażdżycy. Podawanie preparatów magnezu obniża stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy.