Zaburzenia rytmu serca

MAGNEZ A ZABURZENIA RYTMU SERCA
Niedobór magnezu powoduje:
– przyspieszenie czynności serca,
– tendencje do występowania zaburzeń rytmu serca (częstoskurcz, migotanie przedsionków i komór).

Magnez może być skutecznym lekiem uzupełniającym tradycyjną terapię zaburzeń rytmu serca.